Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 13.4.2012

Rekisterinpitäjä
Osatuonti Racing Shop / SET Promotion Oy
Y-tunnus FI07021461
Kimokatu 1 20380 Turku
myynti@osatuontiracingshop.fi Puh 0500-525342

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Osatuonti Racing Shop asiakaspalvelu
Kimokatu 1 20380 Turku
myynti@osatuontiracingshop.fi Puh 0500-525342

Rekisterin nimi
Osatuonti Racing Shop -nettikaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Osatuonti Racing Shop nettikaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Osatuonti Racing Shop verkkokaupan ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Osatuonti Racing Shop verkkokaupan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Osatuonti Racing Shop verkkokaupan salasanasuojatulla palvelimella.